Domů   RSS   Registrace   A A A A  

Intuitivní vnímání, intuitivní vidění / www.intuitivni-vnimani.eu

Nacházíte se zde: www.intuitivni-vnimani.eu » Menu » KURZY » KURZ PŘÍMÉHO VNÍMÁNÍ INFORMACÍ PRO DOSPĚLÉ

KURZ PŘÍMÉHO VNÍMÁNÍ INFORMACÍ PRO DOSPĚLÉ

INTUITIVNÍ VNÍMÁNÍ

  intuitivni vnímání - kurz dospělí 1 - intuitivní vidění

 "Člověk je schopen jakoukoliv informaci vnímat přímo z okolí bez pomoci pěti smyslových orgánů".

Autor metody Mark Komissarov na veřejných prezentacích vysvětluje, jak tento proces probíhá a prakticky ukazuje způsob aktivace centra pro příjem mimosmyslových informací.

Tato metoda je rozdělena do dvou částí:

1. stupeň (vědění) – Informační vnímání okolního světa – aktivuje se centrum CIV (centrum informačního vnímání) a dále se rozvíjí cviky, založenými na principu vědění (u studentů starších 13-ti let)

2. stupeň (vidění) – na této úrovni semináře se studentům, kteří již mají aktivní CIV aktivuje toto centrum i pro schopnost vidění bez používání fyzických očí. Jde o princip vidění (stejné jako u dětí do 12ti let).

Poznatky metody postupně odhalili, že schopnost "vidění novým způsobem" není záležitostí toliko dětí, jak jsme původně předpokládali, ale pro úspěšnost aktivace této schopnosti u dospělých, je potřebné, aby CIV již bylo předtím aktivováno. Z tohoto důvodu, ačkoliv systém práce v 1. a 2. stupeni kurzu se výrazně liší, je nezbytné projít první částí zaměřenou na vědění (přímé vnímání informací z okolí)

Děti do 12ti let na svých kurzech neprochází částí zaměřenou na rozvoj vědění (intuice), ale přímo na rozvoj nového způsobu vidění bez fyzických očí tj. intuitivní vidění

Absolvování semináře Vám umožní:

• probudit a rozvinout vlastní schopnosti, které byly doposud považované za paranormální. Již Albert Einstein řekl, že lidstvo běžně využívá jen necelých 10% kapacity mozku a těch zbývajících 90% lidé neaktivují a nevyužívají.

• otevřít a aktivovat vlastní vnitřní informační centrum, které má každý člověk, i když o něm neví a nepoužívá jej.

• přijímat signály (informace) z okolí a používat je ve svůj prospěch (v podnikání, v partnerství, v mezilidských vztazích, ve výchově dětí atd.)

S nevidoucími dětmi Mark Komissarov pracuje individuálně a zdarma. Více informací o metodě Marka Komissarova se můžete dozvědět přímo od autora na veřejné prezentaci, která se koná vždy den před prvním autorským seminářem. Prezentace je ZDARMA. Informace k chystaným prezentacím budou zveřejněny na našich stránkách.

Kapacita účastníků seminářů je omezena. Volná místa, ceny seminářů a základní organizační informace naleznete u jednotlivých vyhlášených seminářů v kalendáři akcí.

O semináře Marka Kommisarova je vždy velký zájem a ze zkušeností víme, že na tyto semináře do naší republiky přijíždí i zahraniční účastníci, buď z důvodu, že v jejich zemi se Markovy semináře nekonají, nebo jsou beznadějně vyprodané a proto hledají jiné schůdné varianty, jak se semináře zúčastnit. Proto jen doporučujeme nenechávat rezervaci místa až na poslední chvíli.

NA NAŠICH KURZECH VÁM UKÁŽEME MOŽNOSTI JAK V SOBĚ PROBUDIT CENTRUM INTUITIVNÍHO VNÍMÁNÍ A DÁLE ROZVÍJET SVÉ SCHOPNOSTI.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU PRO NÁSLEDNÝ ROZVOJ A UDRŽENÍ SI TĚCHTO SCHOPNOSTÍ JE I NADÁLE SE VĚNOVAT DALŠÍMU CVIČENÍ VAŠÍ MYSLI.

Metoda aktivace Centra Informačního Vnímání (CIV) okolního světa pro dospělé

Hlavním cílem této metody je odstranění psychologické bariéry v mozku člověka, aktivace informačního centra a povzbuzení lidského mozku k přijímání informací z pro něj "nového", zdroje. Výskyt psychologické bariéry v mozku člověka je podmíněno jeho představou o cestách přijímání informací z vnějšího světa pomocí pěti orgánů vnímání, jakožto jedinných možných. Cílem této metody je překonat tuto představu a otevřít nový kanál získávání informací z okolního světa.

Aktivace CIV u dospělé osoby se skládá ze dvou úrovní:

1. Odstranění psychologické bariéry na vědomé úrovni:

a) Překonaní mystické představy "Jasnovidectví" a následné vědomé pochopení a osvojení návyku k přijímání informací napřímo z okolního světa.

b) Seznámení se s "odlehčenou hypotézou" o existenci Informačních komponentů vesmíru a o Centru, schopného přijímat informace z vnějšího světa přímo. Toto Centrum je napojeno na orgány vnímání a vyskytuje se v lidském mozku.

c) Seznámení se s možnostmi, které se otevírají před člověkem při osvojování si metody Informačního vnímání okolního světa. V procesu dalšího vyučování se vysvětluje teorie Energeticko-Informační osnovy materiálního světa.

2. Odstranění psychologické bariéry na úrovni podvědomí:

a) Překonání genetické paměti v mozku o nemožnosti přijímat informace z vnějšího okolí mimo okruh pěti orgánů vnímání.

b) Na soustředěních jsou vytvořeny takové podmínky, ve kterých není možné získávat informace z okolí obvyklým způsobem a mozek je tak donucen "hledat" nový kanál pro příjem potřebných informací. Tímto kanálem se pro studenta stává CIV. Mozek začíná přijímat informace z vnějšího prostředí, z pro něj nového kanálu, v kontrolovaném režimu vnímání. To znamená, že student má možnost si pokaždé prověřit pravdivost přijímané informace.

c) Vícenásobně opakovaný kladný výsledek posílí povědomí o možnosti přijetí informací jiným způsobem, což nakonec vede k odstranění existující psychologické bariéry a aktivaci CIV.

Kristall - centrum služeb rozvoje osobnosti

dostupné na: http://kristall-centrum.cz/intuitivni-vnimani/

 

TERMÍNY, CENU KURZŮ A BLIŽŠÍ INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÍ

(pro zobrazení termínů a cen kurzů klikněte myší na předchozí titulek)

POZORNĚNÍ: 

Metoda přímého vnímání informací z okolí je unikátní metodou autora Marka Komissarova s 15ti letou praxí. Prošla několika vědeckými (lékařskými) výzkumy a na dalších rozsáhlých vědeckých výzkumech se v současné době pracuje (Itálie).

Oficiální lektoři této metody se mohou stát pouze lidé po dlouhodobé přípravě, speciálních lektorských kurzech absolvovaných přímo u autora metody a po dostatečné praxi s jinými zkušenými lektory tak, aby byla kvalita oficiálních lektorů zajištěna. 

Mark Komissarov se distancuje od jiných metod a neoficiálních lektorů, a za případné negativní dopady při výuce neoprávněnými osobami nenese autor zodpovědnost.
Doporučujeme si certifikaci lektorů kurzů předem ověřit na oficiálních stránkách autora Marka Komissarova – http://mkomissarov.com/en/trainers/

 

 

 

 


INTUITIVNÍ VIDĚNÍGoogle+