Domů   RSS   Registrace   A A A A  

Intuitivní vnímání, intuitivní vidění / www.intuitivni-vnimani.eu

Nacházíte se zde: www.intuitivni-vnimani.eu » Menu » KURZY » KURZ INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ PRO DĚTI DO 10 let

KURZ INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ PRO DĚTI DO 10 let

INTUITIVNÍ VNÍMÁNÍ

intuitivni vnímání - kurz děti 2 - intuitivní vidění

U dětí se proces výuky metody Informačního Vnímání odlišuje od výuky dospělých tím, že děti se zavřenýma očima jednoduše vidí. Ale režim VINÍ je jen u dětí ve věku mezi 5 až 10 lety, pak se tyto schopnosti přepínají na dospělý režim, tzn. režim VĚDĚNÍ.

K čemu dítě potřebuje takové vidění, pokud vidí normálně pomocí svých fyzických očí?

– pro děti je výuka této metody zábavná. Líbí se jim, že mohou vidět se zavřenýma očima jako kouzelníci.

– tato metoda může pomoci dětem nevidomým a slabozrakým k orientaci v prostoru a ke snadnému absolvování školního programu.

– cvičení podle metody vnímání bez použití zraku rozvíjí v dětech sebejistotu.

– postupně se u dítěte srovnává a harmonizuje práce obou mozkových hemisfér, tím pádem se hyperaktivní děti zklidňují a naopak, dětem pasivním to přispívá k aktivitě díky jejich soustředěnosti a pozornosti při vykonávání cviků. Důsledkem pravidelného cvičení je i prokazatelné navýšení IQ.

Postupně, po osvojení této metody a následně i v dospělosti bude dítě vědět jaký si určit cíl a jak jej dosáhnout. Bude vědět, co potřebuje k životu a jakým způsobem to uskutečnit. Bude se snadněji orientovat v okolním světě a bude přesně vědět to podstatné – bude pro něj jednodušší rozpoznávat lež a pravdu.

Toto jsou možnosti naši budoucí generace, udělat svět krásnějším, bez podvodů a zklamání. V tuto chvílí je jen na nás dospělých, zda to dovolíme a nebudeme potlačovat tyto možnosti ve svých dětech.

 NA NAŠICH KURZECH DĚTEM UKÁŽEME MOŽNOSTI JAK V SOBĚ PROBUDIT SCHOPNOST VIDĚNÍ BEZ "FYZICKÝCH" OČÍ A TUTO SCHOPNOST DÁLE ROZVÍJET.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU PRO NÁSLEDNÝ ROZVOJ A UDRŽENÍ SI TÉTO SCHOPNOSTI JE I NADÁLE SE VĚNOVAT DALŠÍMU CVIČENÍ.

Je tato metoda pro děti bezpečná?

Bezpečnost této metody potvrzuje patnáctiletá zkušenost Marka Komissarova s pozitivními výsledky a ohlasy, ale i lékařská pozorování. Mark Komissarov zároveň neustále spolupracuje s vědeckými ústavy zkoumajícími jeho metodu zde. Veškeré výsledky potvrzují, že při výuce dětí touto metodou nedochází k nežádoucím účinkům, které by špatně působily na dětskou psychiku a mozkovou činnost. Tady je krátký výňatek z posudků některých vědeckých ústavů, které prováděly výzkum těchto dětí:

1. Laboratoř psychofyziologie Moskevské humanitní univerzity

Posudek výsledku psychofyziologického stavu dvou dětí v průběhu vyučovacích hodin metodě "Informačního vnímání" autorem Markem Komisarovem:

Po dobu vyučování je EEG normální.

Po výuce byla zjištěna aktivita pravé mozkové hemisféry, tento stav je spojen se specifikem výuky. Změna v mozku odpovídá normálnímu chování mozku.

V procesu vyučování nebyly zjištěny negativní reakce, naopak, emocionální stav se ustálil a snížil se k rovnováze.

Posudek podepsal vedoucí laboratoře psychofyziologické Moskevské Humanitní Univerzity Prof. MUDr. Zvonikov V.M.

2. Laboratoř Neurofyziologie dětí. Ústav evoluční fyziologie a biochemie Ruské akademie věd

Posudek:

Bylo zjištěno, že v průběhu vyučovacích hodin, na kterých se prováděl cvik určování barev a čtení textů v podmínkách nedovolujících propouštění světla na sítnici oka (děti měly na očích speciální, světlo nepropouštějící pásku), informace o barvách a textu děti přesto přijímaly prostřednictvím, pro vědu, neznámých informačních kanálů.

Závěr:

Podle nově zjištěných informací si myslíme, že je potřeba tuto fenomenální oblast prozkoumat hlouběji.

Podepsal profesor neurofyziologické laboratoře UVFB RAV MUDr. Šepovalnikov A.N.

3. Fakulta medicíny New Yorské univerzity

Během zkoumání, nebyly zjištěny signály charakteristické pro světlo nebo zpracování světelných informací postupujících do mozku dětí se zavřenýma očima přes neprůhlednou pásku. Bylo ale zjištěno, že v části zátylku mozku, byly zpracovávany informace, signál který je charakteristický pro světlo nebo obraz. 

Podepsal Ph.D. Neurometrician E.Roy Jon 

Kurz Intuitivního vidění mohou děti absolvovat přímo u autora metody Marka Komissarova nebo u jeho  certifikovaných lektorů – termíny a ceny kurzů naleznete zde.

Kurz Intuitivního vidění je vždy pětidenní a děti se učí vždy 2 hodiny denně. Po ukončení kurzu děti obdrží certifikát o jeho absolvování.

Cena kurzu Intuitivního vidění pro děti:

– pod vedením Marka Komissarova …… 375 dolarů

– pod vedením certifikovaných lektorů … 3.500,- až 4.000,- Kč (dle místa konání kurzů)

Kontaktovat nás lze prostřednictvím e-mailu: info@intuitivni-vnimani.eu nebo

telefonicky 778 427 978. 

Videa s ukázkami aktivované schopnostmi Intuitivního vidění u dětí lze shlédnout v menu – sekci Videa

Níže, na této stránce se nachází ukázka obrázků, které namalovaly děti, s maskou přes oči, po aktivaci Intuitivního vidění.

Kristall - centrum služeb rozvoje osobnosti

článek dostupný na: http://kristall-centrum.cz/project/videni/

 

 TERMÍNY, CENY KURZŮ A BLIŽŠÍ INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÍ

(pro zobrazení termínů a cen kurzů klikněte myší na předchozí titulek)

 

UPOZORNĚNÍ:

Metoda přímého vnímání informací z okolí je unikátní metodou autora Marka Komissarova s 15ti letou praxí. Prošla několika vědeckými (lékařskými) výzkumy a na dalších rozsáhlých vědeckých výzkumech se v současné době pracuje (Itálie).

Oficiální lektoři této metody se mohou stát pouze lidé po dlouhodobé přípravě, speciálních lektorských kurzech absolvovaných přímo u autora metody a po dostatečné praxi s jinými zkušenými lektory tak, aby byla kvalita oficiálních lektorů zajištěna.

Mark Komissarov se distancuje od jiných metod a neoficiálních lektorů, a za případné negativní dopady při výuce neoprávněnými osobami nenese autor zodpovědnost.
Doporučujeme si certifikaci lektorů kurzů předem ověřit na oficiálních stránkách autora Marka Komissarova – http://mkomissarov.com/en/trainers/

 

Fotografie

intuitivni vnímání - kurz děti 1 - intuitivní vidění intuitivní vnímání - malování 1 - intuitivní vidění intuitivní vnímání - malování 2 - intuitivní vidění intuitivní vnímání - malování 3 - intuitivní vidění intuitivní vnímání - malování 4 - intuitivní vidění intuitivní vnímání - malování 5 - intuitivní vidění intuitivní vnímání - malování 6 - intuitivní vidění intuitivní vnímání - malování 7 - intuitivní vidění intuitivní vnímání - malování 8 - intuitivní vidění

INTUITIVNÍ VIDĚNÍGoogle+